Hỗ trợ nhập cảnh

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Một, 2023

Bạn thực sự nên sử dụng dịch vụ này vì bạn sẽ:

  • KHÔNG phải xếp hàng dài chờ đợi đến lượt dán tem visa tại sân bay
  • KHÔNG phải xếp hàng dài để đi qua cửa an ninh
  • Được một người vô cùng chuyên nghiệp tháp tùng
  • Được đi xe riêng thoải mái
  • Được lái xe chuyên nghiệp đưa về khách sạn an toàn