Mất khả năng lao động là gì?

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Sáu, 2023

Mất khả năng lao động là người nào đó không đủ điều kiện đảm bảo về sức khỏe và không thể thực hiện các công việc để kiếm sống và nuôi sống bản thân. Thông qua giám định y khoa có thể biết được người nào đó có khả năng lao động hay không. Căn cứ dựa trên quy định tại điều 45. Giám định mức suy giảm khả năng lao động Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể:

I/Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

2) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

II/Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

2) Bị tai nạn lao động nhiều lần;

3) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.