Thông tin tổng quan về visa nhập cảnh Việt Nam

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Hai, 2023

Bức tranh tổng thể và cập nhật nhất về visa nhập cảnh Việt Nam, bao gồm thông tin về việc du khách có cần xin visa để nhập cảnh Việt nam không, các cách xin visa Việt Nam, visa cấp tại sân bay, visa điện tử, gia hạn visa, phí xin visa cũng như thời gian xử lý.