Để đáp ứng nhu cầu của chính phủ và khu vực nông thôn Mở rộng thời gian tạm trú cho lao động nước ngoài thời vụ

Cập nhật lần cuối: 13 Tháng Sáu, 2023

Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản của Hàn Quốc đã công bố các biện pháp cải tiến cho Chương trình Lao động mùa nước ngoài tại tòa nhà chính phủ Seoul vào ngày 30/5.

  • Từ năm 2015, Bộ Tư pháp đã triển khai chương trình “Lao động mùa nước ngoài” nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong nông nghiệp vào các mùa trồng và thu hoạch.
  • Chương trình lao động mùa nước ngoài đã thúc đẩy việc tuyển dụng hợp pháp lao động nước ngoài trong nông thôn và đóng góp vào việc giải quyết tình trạng thiếu lao động mùa trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, đã có ý kiến từ hiện trường và các địa phương rằng thời hạn lưu trú của lao động mùa chỉ là 5 tháng, hơi ngắn.
  • Do đó, Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng thời hạn làm việc cho lao động mùa trong khoảng từ 3 tháng đến tối đa 8 tháng trong một lần, theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.
  • Bộ Tư pháp sẽ cập nhật luật pháp càng nhanh càng tốt và áp dụng ngược lại cho những lao động mùa đang lưu trú trong nước.
  • Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã phân công 26.788 lao động mùa (tại 124 địa phương) trong nửa đầu năm ngoái và bổ sung thêm 12.869 người vào ngày 24/5 (tại 107 địa phương), hy vọng rằng điều này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động trong nông thôn.
  • Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cũng đã thống nhất tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho lao động nước ngoài để ngăn chặn sự rời bỏ và giúp họ thích nghi với môi trường làm việc mới.
  • Bộ Tư pháp sẽ xây dựng hệ thống thông tin để quản lý hiệu quả chương trình lao động mùa nước ngoài và thúc đẩy chính sách hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho lao động mùa nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp.
  • Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản sẽ mở rộng chương trình lao động mùa công cộng và hỗ trợ cải thiện môi trường sống để đảm bảo lao động mùa có thể lưu trú hợp pháp và ổn định.
  • Cả hai bộ đã cam kết làm việc cùng nhau để đảm bảo các cải tiến đã được công bố cho chương trình lao động mùa nước ngoài được triển khai và lập chắc chắn càng sớm càng tốt.