Bộ Tư pháp, giải quyết tình trạng thiếu lao động

Cập nhật lần cuối: 22 Tháng Sáu, 2023

Bộ Tư pháp đã mở rộng phạm vi việc làm cho người Hàn Quốc ở nước ngoài từ ngày 1 tháng 5 bằng cách sửa đổi 「Thông báo về Hạn chế Hoạt động Việc làm cho Người Hàn Quốc ở nước ngoài (F-4)  để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các ngành thiếu nhân lực và dân số giảm .
※ Người có thị thực Hàn Quốc ở nước ngoài (F-4) thường được tự do làm việc tại Hàn Quốc, nhưng để bảo vệ việc làm trong nước, các nghề nghiệp bị hạn chế như công việc lao động đơn giản sẽ được thông báo.
□ Nếu phạm vi việc làm cho người Hàn Quốc ở nước ngoài (F-4) được mở rộng thông qua biện pháp này, dự kiến ​​nhân lực sẽ được bổ sung trong các ngành đang thiếu lao động và các khu vực đông dân cư, giúp giải quyết tình trạng thiếu việc làm và thu hút dân cư đến các khu vực ít dân cư.
□ Nội dung chính như sau.
1. Người Hàn Quốc ở nước ngoài (F-4) được phép làm việc trong 6 loại công việc trong ngành nhà hàng và lưu trú.
ㅇ Các lĩnh vực như phụ bếp, nhân viên phục vụ khách sạn có tỷ lệ thiếu nhân lực* cao hơn các lĩnh vực khác.
* Tỷ lệ thiếu hụt nhân lực của ngành nhà hàng và khách sạn là 5,3%, cao gấp 1,5 lần so với tỷ lệ thiếu hụt chung của ngành (3,4%) (Khảo sát của Bộ Việc làm và Lao động về Doanh nghiệp theo Nghề nghiệp năm 2022)
ㅇ Người Hàn Quốc ở nước ngoài (F-4) được phép làm việc trong 6 nghề*, bao gồm phụ bếp và nhân viên dịch vụ khách sạn.
* 4 kinh doanh nhà hàng (phụ bếp, nhân viên pha chế thức ăn nhanh, nhân viên phục vụ thức ăn, nhân viên phục vụ đồ uống), 2 kinh doanh lưu trú (nhân viên phục vụ khách sạn, nhân viên phục vụ lưu trú khác)
2. Kiều bào (F-4) sống ở vùng thưa dân được phép làm việc trong 53 ngành nghề, kể cả lao động giản đơn.
ㅇ Bộ Tư pháp dự định hỗ trợ việc định cư của người Hàn Quốc ở nước ngoài trong khu vực thông qua ‘dự án thị thực dành riêng cho khu vực’ để vượt qua vách đá dân số và cuộc khủng hoảng tuyệt chủng trong khu vực.
ㅇ Người Hàn Quốc ở nước ngoài (F-4) cư trú tại các khu vực đông dân cư được phép làm việc trong tất cả các ngành nghề** đã bị hạn chế cho đến nay, ngoại trừ các hành vi trái với đạo đức hoặc trật tự xã hội*.
* Làm việc tại doanh nghiệp quay vòng, kinh doanh xổ số, kinh doanh quà tặng, kinh doanh quán bar giải trí, kinh doanh cấm nhập cảnh/tuyển dụng trẻ vị thành niên, v.v. (Điều 27-2 Khoản 2 của Quy tắc Thực thi của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư)
** 41 vị trí lao động giản đơn (máy dọn nhà, dọn dẹp tòa nhà, v.v.), 11 vị trí phục vụ (quản lý nhà tắm, caddy sân gôn, v.v.), 1 vị trí bán hàng (bán hàng rong)
□ Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều mặt để cải thiện sức sống của các khu vực đang thiếu lao động trong phạm vi không vi phạm việc làm cho công chúng.